فروشگاه

 • مجموعه آموزشی خانه هوشمند استندی

  مجموعه آموزشی خانه هوشمند استندی

 • مجموعه آموزشی خانه هوشمند چمدانی

  مجموعه آموزشی خانه هوشمند چمدانی

 • ماژول ارتباط USB به KNX

  ماژول ارتباط USB به KNX

 • منبع تغذیه KNX

  منبع تغذیه KNX

 • ماژول کنترل روشنایی ( دیمر)

  ماژول کنترل روشنایی ( دیمر)

 • ماژول سوییچ رله 4 کانال

  ماژول سوییچ رله 4 کانال

 • کلید لمسی

  کلید لمسی

 • ماژول شاتر-1کانال

  ماژول شاتر-1کانال

 • ماژول مبدل سنتی به هوشمند-4 کانال

  ماژول مبدل سنتی به هوشمند-4 کانال

 • ماژول دالی- 4کانال

  ماژول دالی- 4کانال

 • ماژول تاچ پنل

  ماژول تاچ پنل

 • موتور پرده

  موتور پرده

 • ماژول مبدل RS232

  ماژول مبدل RS232

 • ماژول RS485

  ماژول RS485

 • ماژول IP Router

  ماژول IP Router

 • سنسور تشخیص حرکت

  سنسور تشخیص حرکت