ماژول ارتباط USB به KNX

KNX Bus Power Supply: 21~31  V DC

KNX Bus Current: <5mA

KNX Power consumption: <150mW

USB Voltage: 5V DC

USB Current: <300mA

توضیحات

ارتباط برنامه نوشته شده در نرم افزار ETS به سخت افزار سیستم هوشمند ساختمان از طریق این ماژول انجام می شود. توسط این ماژول می توان عملکرد سیستم را مانیتور کرد. این قطعه بر روی ریل در داخل تابلوی برق نصب می گردد.