فروشگاه

 • سنسور تشخیص حرکت

  سنسور تشخیص حرکت

 • کلید لمسی

  کلید لمسی

 • ماژول IP Router

  ماژول IP Router

 • ماژول Line Coupler

  ماژول Line Coupler

 • ماژول RCU

  ماژول RCU

 • ماژول RS485

  ماژول RS485

 • ماژول ارتباط USB به KNX

  ماژول ارتباط USB به KNX

 • ماژول پنل کنترل دمای اتاق

  ماژول پنل کنترل دمای اتاق

 • ماژول تاچ پنل

  ماژول تاچ پنل

 • ماژول دالی- 4کانال

  ماژول دالی- 4کانال

 • ماژول سوییچ رله 4 کانال

  ماژول سوییچ رله 4 کانال

 • ماژول شاتر-1کانال

  ماژول شاتر-1کانال

 • ماژول فن کویل

  ماژول فن کویل

 • ماژول کنترل از راه دور Infrared

  ماژول کنترل از راه دور Infrared

 • ماژول کنترل روشنایی ( دیمر)

  ماژول کنترل روشنایی ( دیمر)

 • ماژول مبدل RS232

  ماژول مبدل RS232