ماژول سوییچ رله 4 کانال

Current range: 10A

Control way: 4-fold

Leakage Loss Per Load: 1.5W

Lifetime: >300000times

Status Indication of switch position: LED

توضیحات

به منظور روشن و خاموش کردن وسایلی مانند چراغ ها، موتورها، شیرهای برقی و … از ماژول فعال ساز رله استفاده می شود. این ماژول در انواع 2/4/8/12 کانال ساخته شده است و می توان خط های روشنایی را به طور مستقل توسط آن ها کنترل نمود. این ماژول ها قابلیت مختلفی از جمله کنترل ماژول دیمر، تایمر، حالت راه پله و … را دارد. این ماژول بر روی ریل داخل تابلوی برق نصب می شود.