کلید لمسی

Channel: 4 Fold/ 6 Fold/ 8 Fold

button and corresponding indicator: LED soft light

Status Indication of switch position: LED soft light discoloration

Lifetime: unlimited

Electrical life: >10 years

توضیحات

کلیدهای لمسی به عنوان تجهیزات ورودی سیستم هوشمند ساختمان بحساب می آیند که توسط کاربر فرمانی را به فعال ساز می دهند. این کلیدها قابلت های مختلفی دارند که می توان از آن ها به عنوان فرمان دهنده روشنایی، تغییر شدت روشنایی، کنترل موتور پرده، وضعیت راه پله و … اشاره کرد. این کلیدها در مدل های 2/4/6/8 کانال ساخته می شوند.