ابزارک را فعال کنید

محصولات خانه هوشمند KNX

 • کلید لمسی

  کلید لمسی

 • ماژول ارتباط USB به KNX

  ماژول ارتباط USB به KNX

 • ماژول سوییچ رله 4 کانال

  ماژول سوییچ رله 4 کانال

 • ماژول کنترل روشنایی ( دیمر)

  ماژول کنترل روشنایی ( دیمر)

 • منبع تغذیه KNX

  منبع تغذیه KNX