مجموعه آموزشی خانه هوشمند استندی

اندازه: 1m*0.5m

وزن: 20 کیلوگرم

رله هوشمند 4 کانال

ایندیکیتورهای روشنایی

ماژول مبدل سنتی به هوشمند

توضیحات

این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد. این محصول مورد استفاده در مراکز آموزش عالی و هنرستان ها می باشد.